Asiantuntijaryhmän jäsenet


Juuso Hyvärinen, VAAO
Pekka Kares, Sastamala
Liisa Knuuttila, PIRKO
Maria-Liisa Korolainen, TAKK
Mirjami Kuukka, LPKKY
Minna Luoma-Veikkola, TAO
Jarkko Tuomennoro, Ylöjärven lukio


Toimenpiteet/täydennyskoulutussuunnitelmat  • Osaamiskartoitusteemaa "Oppia ikä kaikki"-hankkeessa kehitetään Elbit Oy:n johdolla tavoitteena kehittää osaamiskartat ja osaamisen kartoittamisen mallit verkoston toimijoiden käyttöön.

29.9. Workshop teema 1:Johdatus teemaan ja lähtötilanne
Nykyisten toimintamallien kuvaus, puutteet, tavoitteiden tarkennus, osaamisen kehittämisen viitekehys

13.10. Workshop teema 2: Osaamisen mallintaminen

28.10. Workshop teema 3: Osaamisyhteisömalli
Osaamisyhteisöihin pohjautuvan osaamisen kehittämisen elementit

8.11. Workshop teema 4: Vuosisuunnittelu
Osaamisen kehittämisen toimintamallien sitominen vuosikelloon
Tietojärjestelmätarpeiden huomioiminen

24.11. Workshop 5: Osaamisen tunnistaminen ja osaamisen tunnistamisen prosessi
Osaamiskartan rakentaminen vaiheineen

8.12. Workshop 6: Yhteenveto ja organisaatiokohtaiset toimenpidesuunnitelmatMateriaalit