Oppia ikä kaikki -hankkeen toimintaVerkostohankkeen vastuullinen hallinnoija on Sastamalan koulutuskuntayhtymä, joka vastaa saadun rahoituksen hallinnoinnista ja rahoittajan odottamasta raportoinnista hyvän hallintotavan mukaisesti.

Saadun rahoituksen käytöstä päättää ohjausryhmä, joka käsittelee ja hyväksyy asiantuntijaryhmiltä ja verkoston toimijoilta nousevat koulutusesitykset. Ohjausryhmä myös itse ideoi uusia täydennyskoulutuksia ja -menetelmiä hahmottaen Oppia ikä kaikki -verkostolla kehitettävää Osaava-ohjelman tavoitteiden mukaista täydennyskoulutusjärjestelmää.

Asiantuntijaryhmät muodostuvat vuosittaisten hankesuunnitelmien teemojen pohjalta.

Teemat 2010-2011
- Osaamiskartoitukset
- Kehityskeskustelukäytännöt
- Koulutus- ja kehittämissuunnitelmat

Teemat 2011-2012
- Osaamisen johtaminen
- Työssäoppimisen kehittäminen
- Työhyvinvointi
- Tieto- ja viestintätekniikka

Verkoston toimijat osoittavat osallistujia asiantuntijaryhmiin. Asiantuntijaryhmien jäsenten tehtävänä on tuoda organisaatioidensa koulutustarpeita (tulleet esille esim. kehityskeskusteluissa tai osaamiskartoituksissa) esille ja suunnitella ja toteuttaa tarpeiden pohjalta täydennyskoulutustapahtumia ja kehittää uusia täydennyskoulutusmenetelmiä.

Prosessikuvaus hankkeen toiminnasta

järjestelmä.jpg