Teeman tavoitteena on:

-kehitettää ja varmistaa työyhteisöjen työhyvinvointia muutoksessa
- tarkastella sekä oppilaitosjohdon että alaisten roolia muutoksessa
- selvitää kuinka motivoida henkilöstöä muutokseen ja muutoksessa
- kehittää opetushenkilöstön alaistaitoja mm. kehityskeskustelu- ja erilaisiin työyhteisötilanteisiin.
- tarkastella ja arvioida Oppia ikä kaikki-verkostoa ja sen toimintaa
- suunnitella toimintatapoja, jolla toimintaa saadaan luonnollisesti jatkettua hankerahan päätyttyä

Asiantuntijaryhmässä teemaa kehittämässä ovat:

Tarja Haapala, Tredu
Leena Iso-Ketola-Ryyppä, Sastamala
Tiina Kauma, Pirkanmaan II-asteen koulutus

Palaverit:

6.11.2012


10.12.2012


9.1.2013


15.3.2013
26.4.2013
15.5.2013
18.6.2013
12.9.2013
26.11.2013