Hankkeessa toteutettavia osaamisen kehittämisen menetelmiä


Kiitos kaikille eri menetelmien toteutukseen osallistuneille! Vuonna 2017 ei hakua eri menetelmiin.

Benchmarkkaus
Oppia ikä kaikki mahdollistaa verkostolleen benchmarkkausta oman toiminnan kehittämiseksiHakemus benchmarkkaukseen


Käynnin jälkeinen palautePedakahvilat
Hankkeessa on mahdollista järjestää pedagogisia kahviloita oman henkilöstön osaamisen jakamisen tueksi.Hakemus pedakahvilaanSeudullinen vertaismentorointiohjelma
Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät
Tule mukaan veme-ryhmään, ryhmien kuvaukset löydät täältä

Varjostus