LASKUTUS
hankkeen teemojen mukaiset asiantuntijaryhmät voivat laskuttaa asiantuntijaryhmätyöskentelystä hankkeelta. Tehdyt tunnit laskutetaan Oppia ikä kaikki –hankkeen vastuulliselta hallinnoijalta Sastamalan koulutuskuntayhtymältä kahdesti vuodessa, 31.5. ja 30.11. mennessä. Lasku perustuu asiantuntijatyöskentelyyn ryhmissä sekä tapaamisten matkakuluihin ja kohtuullisiin tarjoiluihin kokouksissa. Matka-ajat eivät ole laskutettavissa.

Laskutusosoite:
Verkkolaskuosoitteemme on 003702049641
operaattori CGI, välittäjätunnus 003703575029
Viitetieto: Oppia ikä kaikki / Jonna Tuovinen

Vastaanotamme laskut mieluiten verkkolaskuna. Jos yrityksellänne ei ole mahdollisuutta lähettää meille verkkolaskuja, otamme laskunne vastaan paperilaskuina. Tällöin laskutusosoitteemme on:

Sastamalan koulutuskuntayhtymäSarjanr 16801276PL 86100019 SSC
Viitetieto: Oppia ikä kaikki / Jonna Tuovinen

Laskun perusteena tulee olla allekirjoitettu työajanseuranta ja mikäli saman organisaation kaikki asiantuntijat laskutetaan samalla laskulla, on laskussa oltava henkilökohtainen erittely.

LASKENNALLISET KUSTANNUKSET
Osa hankkeen rahoituksesta on laskennallista. Siinä raha ei vaihda omistajaa, mutta se raportoidaan rahoittajalle kerran vuodessa loppuraportoinnin yhteydessä. Laskennallisia kustannuksia ovat asiantuntijoiden omissa organisaatioissaan hankkeelle tekemä työ, mikä voi olla mm. suunnittelutyötä tai hankkeen esittelyä ja markkinointia oman organisaation henkilöstölle. Nämä laskennalliset tunnit kirjataan työajanseurantalomakkeeseen. Niitä ei laskuteta.

Laskennallisia kustannuksia ovat verkoston jäsenten tilavuokrat. Näiden osalta yhteyshenkilö ilmoittaa projektipäällikölle tilavuokrien summan.

TYÖAJANSEURANTALOMAKE
Kaikki asiantuntijaryhmiin kuuluvat täyttävät hankkeen osalta työajanseurantaa. Työajanseurantalomakkeeseen kirjataan asiantuntijaryhmätyöskentelyt sekä työpaikalla tapahtuvat toimenpiteet. Lomakkeissa on myös euromääräinen sarake tilavuokrille, johon asiantuntijat kirjaavat kokousten ja tilojen laskennalliset tilavuokrat. Lomakkeet toimitetaan projektipäällikölle viimeistään laskun liitteenä.